Satış Sözleşmesi

  • Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve İNCİR YAZILIM bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
 
Varlık Mahallesi Yüzücü Sok. No:29/6  Yenimahalle/Ankara adresinde mukim İncir Yazılım Bilgisayar Reklam Ajans İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.   (iş bu protokolde kısaca "İNCIR YAZILIM" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
a) İncir Yazılım hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca İncir Yazılım sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için İNCİR YAZILIM ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.
Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında İNCİR YAZILIM ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
 
Bu sözleşme, KULLANICININ İNCİR YAZILIM sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi'ni site yönetim panelinden veya www.inciryazilim.com.tr adresinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya İNCİR YAZILIM hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak İNCİR YAZILIMA mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
 
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin İNCİR YAZILIM sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.
 
İptal Prosedürü

KULLANICI web sitesi siparişinin iptalini bilgi@inciryazilim.com.tr adresinden talep edebilir. Eğer KULLANICI'nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de İNCİR YAZILIM aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Kısmi iade gerçekleştirilir.

5. HİZMET
 
a) İNCİR YAZILIM tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, İNCİR YAZILIM sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır. 
c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.
ç) İNCİR YAZILIM, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın 6 günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
 
a. KULLANICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi'ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 
b. KULLANICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda İNCİR YAZILIM hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. İNCİR YAZILIM, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. KULLANICI, Web Sitesi'ne yönelik talep ettiği taktirde İNCİR YAZILIM talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir. 
e. Web Sitesi sadece İNCİR YAZILIM'ın belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez. İNCİR YAZILIM, KULLANICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f. İNCİR YAZILIM, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. KULLANICI, İNCİR YAZILIM web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. 
h. KULLANICI, Web Sitesi'ın en altında İNCİR YAZILIM'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya İNCİR YAZILIM web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. 
i. İNCİR YAZILIM, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j. KULLANICI, İNCİR YAZILIM'ın sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder. 
k. İNCİR YAZILIM, KULLANICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
 
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
KULLANICININ Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde İNCİR YAZILIM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.
INCIR YAZILIM, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine en az 5 ay kala Web Sitesi yönetim paneli başlangıç sayfasında kalan gün sayısı göstermeye başlar. Ayrıca İncir yazılım e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, İNCİR YAZILIM'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

8. CEZA
 
Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.
İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.